Legends In Carnatic Music - Free Download Carnatic and Bhajans

 
vara veeNa (geetham)
raagam: mOhanam
28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Appiah Dikshitar

vara veeNaa mridu paaNi
vana ruha lOcana raaNi
surucira bambara vENi
suranuta kalyaaNi
nirupama subaguNa lOlaa
nirata jayaaprada sheelaa
varadaapriya ranganaayaki
vaancita pala daayaki
saraseejaasana jananee
jaya jaya jaya
(vara veenaa)